новини

Уважаеми Господине,
Уважаема Госпожо,
Компанията СЕСТ ЕООД разполага с квалифициран персонал и е оторизиран сервиз за инсталиране, обучение за експлоатация и поддръжка на машините на EMMEGI, TEKNA, PRESSTA EISELE и др. в България с голяма и разнообразна референтна листа в България за обработващи центрове, двуглави циркуляри и други машини за обрабока на алуминиеви профили.

СЕСТ ЕООД е създадена през 2008г. с цел е да осигурим най-добрите продукти и услуги за производителите на PVC и алуминиеви врати и прозорци, както и на индустрията с нов подход чрез комбиниране на иновации и качество с натрупания през годините опит.

Компанията е лидер в прилагането на иновативните и енергоефек-тивните решения в сектора на машини и системи за обработка на алуминиеви профили, леки и цветни сплави, PVC и стомана и сега е признат партньор в процеса на консултиране при избор на оптимални решения и тяхното реализиране.
Компанията може да се похвали с успешно реализиране на евро-пейски проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурен-тоспособност” 2014-2020.

Нашият постоянен фокус върху пазарните изисквания и желанията на клиента винаги ни е стимулирал да се мисли за нови решения вдъхновени от принципите на стандартизация и ефектив-ност. Подкрепена от опита и знанията, придобити в сектора на PVC, алуминиеви и леки сплави.

Компанията желае да се развива заедно с клиентите си, като им предлага изключително иновативни решения, сервиз и услуги.

Можете да намерите предлаганите продукти на EMMEGI, TEKNA, PRESTTA EISELE и услуги на www.sestbg.com.

При всякакви въпроси, моля свържете се с нас на e-mail: office@sestbg.com или ни потърсете на GSM 0886880606.

С пожелания за бъдеща съвместна дейност

Поздрави,

Николай Иванов

Управител СЕСТ ЕООД