Преносимите циркуляри са проектирани за рязане на профили с малки размери и за операции по обрязване, практични както за употреба в цеха, така и на работната площадка.