Електронен двуглав циркуляр с автоматично задвижване на елементите на глава с помощта на постояннотоков двигател и пневматично обръщане на главите навън до 45 ° или 22°30’ в зависимост от модела. Диск 450 и 500 мм.

Машината е снабдена с електронен измервател на дебелината на профила. Осигурява полезен разрез с дължина 4, 5, 6 м.