Електронен двуглав циркуляр с автоматично задвижване на подвижната глава чрез постояннотоков двигател с цифрово управление.

Пневматично управление на всички ъгли до  22°30’ (външни). 450 и 500-мм диск. Осигурява полезен разрез с дължина 4, 5, 6 м.