Електронен двуглав циркуляр с автоматично задвижване на подвижната глава чрез постояннотоков двигател и пневматично обръщане на главите навън до 45° или 22°30’ в зависимост от модела.

450 или 500-мм диск. Снабден с индустриален компютър за оптимално показване на списъците на срезовете. Осигурява полезен разрез с дължина 4, 5, 6 м.