Двуглав циркуляр с ръчно задвижване на подвижната глава и отчитане на параметрите на дигитален екран.

Пневматично обръщане на главата навън до 45° или 22°30’ в зависимост от модела. 450 и 500-мм диск. Осигурява полезен разрез с дължина 4, 5, 6 м.