Електронен двуглав циркуляр с 5 оси за сложни срезове.

Моторизирано и електронно управление на въртенето на хоризонталната ос (22°30’ външни и 45° вътрешни) и вертикалната ос (45° вътрешни). 500-мм диск Осигурява полезен разрез с дължина 4, 5, 6 м.