COMBI ELECTRA STAR

Електронен двуглав циркуляр с 3 оси за сложни срезове. Моторизирано и електронно управление на въртенето на хоризонталната ос (22°30’ външни и 45° вътрешни) и пневматично въртене на вертикалната ос (45° вътрешни).

500-мм диск Осигурява полезен разрез с дължина 4, 5, 6 м.