Електронен двуглав циркуляр с автоматично задвижване на подвижната глава чрез постояннотоков двигател с цифрово програмно управление. Пневматично управление на всички ъгли до 22°30’ (външни).

450 и 500-мм диск. Осигурява полезен разрез с дължина 4, 5, 6 м.