Винтоверт с автоматично захранване на винтовете за 
закрепване на подпората за PVC профили. Блокирането и завинтването се контролират чрез двуръчно управление. Завинтващият блок е монтиран на метална конструкция, снабдена с ролков конвейер на входа и на изхода.