Заваръчната и почистваща линия за PVC профили INTEGRA Q1 е съставена от 5 основни елемента: хоризонтална заваръчна машина FUSION 4H (всички нейни модели) с включено смукателно устройство на таблото, QMATIC блок за обработване на двете страни на заварената рамка, маса за въртене, машина за почистване с 4 оси (TRIMMER 4А) и накрая, смукателна маса в линия.

Тя може да бъде надградена до модел INTEGRA Q2 с втори Q-MATIC модул, който подема рамката, завъртяна на 90° и по отношение на първата може да извършва необходимото обработване върху другите две страни.

Благодарение на възможността за двойно захранване (отдясно и отляво) на всички елементи, които я съставят, цялата линия позволява да се избере, във фаза на конфигурация, поток на операциите от ляво на дясно или обратно.