Електронен двуглав циркуляр с автоматично задвижване на подвижната глава.

Ръчно въртене (45° наляво и надясно) и обръщане (45° спрямо хоризонталната ос) на режещите части. 400-мм диск Осигурява полезен разрез с дължина 4 м или 5 м