Двуглав циркуляр с ръчно задвижване на подвижната глава с дигитален визуализатор на квотата (Norma Vis). Ръчно въртене (45° наляво и надясно) и обръщане (45° спрямо хоризонталната ос) на режещите части.

400-мм диск Осигурява полезен разрез с дължина 4 м или 5 м.