PUMA PRO

PUMA PRO е решение, разработено от CAMaeleon GmbH, за програмиране на обработващи центрове с множество оси.

PUMA PRO е инструментът с най-добри работни характеристики, който позволява най-добра употреба на свойствата на своето средство за производство – най-често обработващ център с 5 оси.

Перфектното управление на всички функции, необходими за фрезоране на сложни части, като например работа с 5 интерполирани оси, обработка на извити повърхности за фрезоване, обработка на извити детайли и пълното управление на модула на контактния датчик, както и перфектната работа с обичайните функции на обработващите центрове, използвани за обработка на профили от алуминий и леки сплави, прави PUMA PRO най-подходящият продукт за работа с обработващи центрове с 5 оси във въздухоплавателния, железопътния и промишления сектор като цяло.

За да научите повече, посетете visit www.camaeleon.de