Обработващ център с 20 CNC оси за извършване на обработки по фрезоване, разпробиване и изрязване в челната част и края на профили от алуминий и леки сплави. QUADRA L3 се състои от автоматичен магазин и система за зареждане чрез избутване на екструдирани профили до
7 500 мм, окомплектована с придвижване на хващача за блокиране и насочване на профила в работното звено. 

Автоматизацията позволява зареждане на следващия профил чрез синхронизиране на подаването му с едновременно връщане на товарача за следващото зареждане. Модулите за фрезоване, рязане и разпробиване за челната и крайна позиция се намират в централната част. Модулът за фрезоване с 4 CNC оси е снабден с 4 до 6 електрошпиндела, които позволяват обработване по цялата обиколка на профила, независимо от това накъде е насочен.

Основният модул за рязане е съставен от един диск с диаметър 600 мм, който се движи низходящо в три CNC оси. Второстепенният модул, работещ върху 4 CNC оси е снабден с двойно разпробиващо звено, което може да обработва челните позиции на профила. QUADRA L3 включва автоматичен екстрактор за прехвърляне на обработения сегмент от модула за рязане към магазина за изваждане.

Модулът за изваждане е съставен от магазин с напречни задвижващи ремъци и може да работи с профили с максимална дължина от 4 000 мм (по избор 7 500 мм). Централната кабина побира всички работни звена и така осигурява високо ниво на шумоизолация и пълна защита на оператора.

АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛИ И ИЗВАЖДАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

 

Изключително прецизна и високоскоростна система с
цифрово управление за позициониране на профили. Системата е окомплектована с хващач за блокиране на профила с автоматично хоризонтално и вертикално регулиране на позицията по две оси CNС. За да се гарантира захващането на всички видове профили без ръчна намеса, е осигурено и цифрено управление на оста на въртене на хващача, което в противен случай се извършва ръчно. Магазините за зареждане и изваждане с ремъци се използват за зареждане на профили с дължина до 7,5 м и разтоварване на такива до 4,0 м, с възможност и за до 7,5 м. Ако е необходимо, както на етап зареждане, така и на етап изваждане, допълнителната система за обръщане може автоматично да завърта детайла на 90°.

ЗВЕНО ЗА ФРЕЗОВАНЕ

 

QUADRA L3 е снабдена със специална обръщаща система, върху която могат да работят едновременно 4 до 6 работни звена върху 4 оси: X, Y, Z, A (въртене на 360° около оста на профила). Високочестотните електрошпиндели са с въздушно охлаждане и включват инструментален държач ER 32 с мощност до 5,6 kW в S1. Всяко звено е оборудвано със система за освобождаване на зоната чрез приплъзване по релси със сачмени плъзгачи.

ВЕРТИКАЛЕН МОДУЛ ЗА РЯЗАНЕ

 

Модулът за рязане, управляван с CNC, включва циркуляр с диаметър 600 мм с движение надолу по 3 оси с диапазон от -45° до +245°, който позволява различни видове челно фрезоване на екструдирани профили.  Фиксирането и преместването на сегментите се извършва посредством две звена от стеги със сервоуправление върху оси CNC.

ЗВЕНО ЗА ФРЕЗОВАНЕ

 

QUADRA L3 е снабдена със специална обръщаща система, върху която могат да работят едновременно 4 до 6 работни звена върху 4 оси: X, Y, Z, A (въртене на 360° около оста на профила). Високочестотните електрошпиндели са с въздушно охлаждане и включват инструментален държач ER 32 с мощност до 5,6 kW в S1. Всяко звено е оборудвано със система за освобождаване на зоната чрез приплъзване по релси със сачмени плъзгачи.

ХОРИЗОНТАЛЕН МОДУЛ ЗА РЯЗАНЕ

 

Звено за рязане с една глава с цифрово управлявано хоризонтално придвижване напред, с режещ диск 350 мм и с широк диапазон на рязане: от -45° до +45°. Настройката на всеки един ъгъл на рязане се извършва изцяло автоматично и се управлява от движението по 3-те
оси CNC. Хоризонталното придвижване напред позволява рязане
на профилни заготовки с големи размери и извършване на специални срезове.