Едноглав циркуляр с  издигащо се острие със зона за зареждане отляво, която може да изпълнява срезове от 15 ° наляво до 15 ° вдясно и междинни ъгли.