CNC машинен център с 3 контролирани оси с голяма работна способност в Y (2 000 мм), характеризиращи се със система за блокиране състояща се от вакуумни работни повърхности, които позволяват вакуумно блокиране на панели и ламарини; това решение е особено ефикасно, когато трябва да се извършва обработка на компоненти с намалена дебелина, които трудно биха могли да се блокират със традиционна система с хващачи.

Машинният център е снабден със серия от клапани, които позволяват автоматично активиране или деактивиране на различни зони на работния плот, за да може да се концентрира засмукването в определена зона и да се оптимизира захващането на елементи с ограничени размери. Възможно е да се извършва интерполирано пробиванефрезоване на композитни панели, панели и ламарини от алуминий, стомана, инокс, титан и профили от алуминий. Машинният център е наличен в стандартна версия в две работни дължини, равни на 4140 и 6440 мм. За да се позволи генериране на програми, които управляват машините,

Tekna предоставя лесно използваеми софтуери, които могат да се използват, както от опитни CNC специалисти по програмиране, прилагайки найвисоко ниво на сложност, така и от хора, които нямат никакъв опит; само с няколко часа обучение, клиента може да придобие необходимите познания, които позволяват използването на машинния център посредством графично програмиране. Софтуерните решения предложени от Tekna са резултат от внимателно проектиране и анализиране на
реалните нужди на клиента и гарантират изключителна леснота на използване, с произтичащото от това намаление на времето и разходите за управление.