MG2-T

MG2-T

MG2-T Технически данни Система за извеждане на стружки от алуминий и PVC с една смукателна дюза, проектирана за почистване на машини и работна среда или извеждане на стружки от работни единици, за които е необходимо по-голямо подналягане. Използването на турбина със...
MG8-T

MG8-T

MG8-T Технически данни Аспираторът за стружки с двойна смукателна дюза е предназначен за работната среда. Използването на турбина със страничен канал с високо подналягане я прави подходяща за различни нужди на засмукване. Снабдена е с антистатичен филтър, подходящ за...
MG2-V

MG2-V

MG2-V Технически данни Система за извеждане на стружки от алуминий и PVC от работни единици, предназначена за работната среда. Безшумен аспиратор с една смукателна дюза, подходящ и за непрекъсната работа, осигурен с автоматично пускане със захранване от ел. мрежата...
MG4-V

MG4-V

MG4-V Технически данни Система за извеждане на стружки от алуминий и PVC от работни единици. Безшумен аспиратор с две смукателни дюзи, подходящ и за непрекъсната работа, осигурен с автоматично пускане със захранване от ел. мрежата или директно от машината....
MG4-VP

MG4-VP

MG4-VP Технически данни Система за извеждане на стружки от работни единици със самостоятелно захранване и автоматично пускане от машина. Идеална за алуминий и PVC. Използването на перка с голям капацитет я прави подходяща за различни нужди на засмукване. Автоматична...