FUSION 4H

FUSION 4H

FUSION 4H Технически данни FUSION 4H е хоризонтална заваръчна машина с цифрово управление за изцяло цифрово заваряване на PVC профили.Разработен в два размера, моделът с 4 глави позволява да се изработват рамки чрез едновременното или избирателно заваряване на...
FUSION 1LV

FUSION 1LV

FUSION 1LV Технически данни Едноглава заваръчна машина с автоматичен цикъл за ъгли при 90° и такива вариращи от 30° до 180° с нагряваща спускаща се пластина. FUSION 1 LV е оборудвана с ограничители на заваръчния шев, които са нагряващи и регулируеми по време на фазата...
FUSION 2LL

FUSION 2LL

FUSION 2LL Технически данни Линейна заваръчна машина с автоматичен цикъл с фиксирана и подвижна глава за ъгли при 90°, FUSION 2LL е проектирана за максимална използваема дължина на заваряване от 2440 мм. FUSION 2LL  е оборудвана с ограничители на заваръчния шев, които...
FUSION 2LV

FUSION 2LV

FUSION 2LV Технически данни Линейна заваръчна машина с автоматичен цикъл с фиксирана глава за ъгли при 90° и и подвижна глава за ъгли, вариращи от  30° до 180°. FUSION 2 LV е налична в 2 версии и 2 широчини: със или без нагряващи ножове и с максимална полезна дължина...
FUSION 3TVH

FUSION 3TVH

FUSION 3TVH Технически данни Линейна заваръчна машина с 3 глави с автоматичен цикъл за ъгли при 90° и такива вариращи от 30° до 180°, с напречна греда във формата на Т, на H и във формата на кръст. FUSION 3 TVH е налична с 2 работни дължини (3440 и 4440 мм) и предлага...