COMBI 5 ASSI STAR

COMBI 5 ASSI STAR

COMBI 5 ASSI STAR Технически данни Електронен двуглав циркуляр с 5 оси за сложни срезове. Моторизирано и електронно управление на въртенето на хоризонталната ос (22°30’ външни и 45° вътрешни) и вертикалната ос (45° вътрешни). 500-мм диск Осигурява полезен разрез с...