TRIMMER 2A

TRIMMER 2A

TRIMMER 2A Технически данни Trimmer 2А е полираща машина с CNC за ъгли на рамки от PVC с 2 интерполирани оси, която при подходящо конфигуриран автоматичен цикъл може да разпознае размерите на профила за обработване. Снабдена е с диск с диаметър 275 мм, който...
TRIMMER 4A

TRIMMER 4A

TRIMMER 4A Технически данни Trimmer 4А е полираща машина с CNC за ъгли на рамки от PVC с 4 интерполирани оси, която при подходящо конфигуриран автоматичен цикъл може да разпознае размерите на профила за обработване. Снабдена е с диск с диаметър 275 мм, който...
TRIMMER E

TRIMMER E

TRIMMER E Технически данни Trimmer Е е полираща машина с CNC за ъгли на рамки от PVC с 3 интерполирани оси и автоматичен цикъл. Снабдена е с диск с диаметър 300 мм, който позволява, с различни програми за обработка, почистване на външния ъгъл на отделните профили....