DRIVER CL

DRIVER CL

DRIVER CL Софтуерът, който свързва софтуера за прозорци/врати, софтуера за управление и софтуера CAD/CAM. Позволява да се импортират работни списъци (във формати “USTD” и “NCX”) и данни за поръчки, профили, детайли, операции по обработка (до 5 оси), инструменти,...
DRIVER-CAD

DRIVER-CAD

DRIVER-CAD Софтуерът за импортиране на формати “STEP” и “ACIS-SAT” от CAD-3D програми, като например Autodesk Inventor, Solidworks и др. Могат да се зареждат както отделни детайли, така и цели сглобки. Автоматично разпознава операциите по обработка чрез насочени...
TIME X

TIME X

TIME X TIME-X е инструментът за изчисление, наличен в пакета CAMPLUS, за предварително калкулиране на времето за обработка на детайла. За машините, работещи със заготовки, TIME-X изчислява време за обработка на детайла или детайлите, зареден/и в работната зона. За...
MACHINE SUPERVISOR

MACHINE SUPERVISOR

MACHINE SUPERVISOR MACHINE SUPERVISOR помага за проследяване на всички действия, изпълнявани от обработващите центрове и за изпращане на данни за хода на производствения процес и състоянието на машината към програмите за управление на производството. Данните се...
PUMA PRO

PUMA PRO

PUMA PRO PUMA PRO е решение, разработено от CAMaeleon GmbH, за програмиране на обработващи центрове с множество оси. PUMA PRO е инструментът с най-добри работни характеристики, който позволява най-добра употреба на свойствата на своето средство за производство –...