Едноглав циркуляр с повдигащ се диск с автоматично завъртане, с цифрово управление на вертикалната ос чрез постояннотоков двигател и едновременно хидравлично обръщане на хоризонталната ос.

Срезове при ъглови настройки от  90° до 22°30’ (наляво и надясно) по вертикалната ос и от 90° до 35° (само надясно) по хоризонталната ос. Снабден с дисплей за цифрова индикация на позицията на хоризонталната ос.