Важна роля при рационализацията и оптимизацията на производствения цикъл играе планирането на правилния поток на материалите, както на полуготовите, които са характерни за фазата на монтажа, така и на крайните продукти.

Логистичната линия на Emmegi предлага на фирмите конкретен отговор на всички изисквания за складиране, обработка и монтаж. BFG 2400 е маса, предназначена за сглобяването на алуминиевата рамка с уплътнението и стъклото.

Чрез кръстачка стъклото се повдига и благодарение на система от автоматично подреждащи се стеги рамките се пресоват две по две. След като завърши пресоването на първите две страни, кръстачката се завърта и могат да се пресоват другите две страни.