CAMPLUS

За програмиране на обработващи центрове, Emmegi предлага софтуера CAMPLUS (който може да бъде интегриран с допълнителните SHAPE, DRIVER-CAD и DRIVER-CL). CAMPLUS позволява програмиране на обработката графично в 3D с показване на профила и инструмента.

Софтуерът включва най-често използваните фигури (дупки, слотове, правоъгълници и др.), които могат да бъдат разширени с допълнителната опция SHAPE, използвана за свободно проектиране на фигури с всякаква форма.

С помощта на опцията DRIVER-CAD могат да бъдат импортирани проекти, изготвени с програмите CAD-3D. За работещите в сектора на производството на прозорци/врати, CAMPLUS е изцяло интегриран със софтуера на Emmegi FP PRO, софтуера за изчисление и има възможност за свързване на интерфейса чрез опцията DRIVER-CL с най-широко използвания на пазара софтуер.

Може да бъде конфигуриран за обработващи центрове с 3, 4 и 5 оси, дори и с такива с ъглови глави за обработка.
> Реално графично изобразяване на детайла и инструмента.
> Работи с инструменти за фрезоване, разпробиване и резбоване, зенкери, контактни датчици и дискове. Работи със специални инструменти (алуминиеви свредла, червячни фрези, свредла за пробиване с ниска скорост и др.)
> Моментално показване на “стандартни” параметрични фигури: дупки, слотове, джобове, ключалки, подрязвания, челни фрезования, срезове, арки и др.
> Графично определя позицията на обработката, като избира точките директно върху профила: крайни позиции, средни линии, камери, пера и др.
> Определя множество дълбочини в маси.

Симулира изпълнение на операции по обработка, като проверява за възможни сблъсквания.
> Графично разпечатва детайла с операциите по обработка.