Пантограф с една глава и ръчно управление с широк път на
височина и движение на главата с ръкохватка или непряк лост. Проходни обработки могат да бъдат изпълнявани без преобръщане на детайла. Глава с ръчно управление.