Пантограф с една глава и ръчно управление с пневматично блокиране и движение за транслация на главата чрез индиректен лост.

Възможност за извършване на проходни обработки върху алуминий, без завъртане на детайла. Устойчив на надраскване. Пневматична сонда с управление върху дръжката.