Пантограф с една глава и ръчно управление с пневматично блокиране и движение за транслация на главата чрез индиректен лост. Възможност за обработване на стомана до 3 мм.

Оборудвана със система за ротация на стягата, машината обработва 4-те страни на профила без да разблокира стегите, нито да извършва проходни обработки, като извършва ротация от 270° на сектори от 90°. Четири пневматични спирания осигуряват блокирането. Пневматична защита на работната зона.

Устройството за ротация позволява увеличаване на скоростта 
на изпълнение и на прецизността, използване на инструменти с по-малка дължина, отстранявайки проходните обработки и намалявайки вибрациите и шума.