Пантограф с една глава и ръчно управление с пневматично блокиране и движение за транслация на главата чрез индиректен лост.

Скоростта на въртене на инструмента се променя с електронен вариатор, за да позволи извършването на обработка върху 
стомана до 2 мм и за подобряване на качеството на фрезоването и дълготрайността на инструмента.

Възможност за извършване на проходни обработки върху алуминий, без завъртане на детайла. Устойчив на надраскване. Пневматична сонда с управление върху дръжката.