DRIVER-CAD

Софтуерът за импортиране на формати “STEP” и “ACIS-SAT” от CAD-3D програми, като например Autodesk Inventor, Solidworks и др.

Могат да се зареждат както отделни детайли, така и цели сглобки.

Автоматично разпознава операциите по обработка чрез насочени процедури.

С помощта на DRIVER-CAD се намалява времето за въвеждане на обработката, а така и вероятността да се допуснат грешки.