DRIVER CL

Софтуерът, който свързва софтуера за прозорци/врати, софтуера за управление и софтуера CAD/CAM.

Позволява да се импортират работни списъци (във формати “USTD” и “NCX”) и данни за поръчки, профили, детайли, операции по обработка (до 5 оси), инструменти, свободни фигури, стеги.

DRIVER-CL: една по-лесна връзка между офиса и работилницата.