Маса за монтаж на крила и прозоречни рамки. Работен плот, движещ се по хоризонтална ос от 0° (хоризонтал) до 85°, с пневматична смяна между опорен плот от меко PVC (за фазата на монтаж) и опорен плот от твърдо PVC против триене (за фазата на обработка).
Ролковият конвейер може да се прегъва ръчно и да се регулира на височина (от 170 до 460 мм), независимо от височината на работния плот. Работната повърхност се регулира на височина от 895 до 965 мм, а крачетата имат отвори за закрепване към пода.