Маса за монтаж на крила и прозоречни рамки. Хоризонтална маса с пневматична смяна между опорен плот от меко PVC (за фазата на монтаж) и опорен плот от твърдо PVC против триене (за фазата на обработка). Работната повърхност се регулира на височина от 895 до 965 мм, а крачетата имат отвори за закрепване към пода.