Пресоваща машина за оформяне на ъгли на алуминиеви профили за врати, прозорци и фасади. Машината се контролира чрез електронна система, която е способна да запазва координатите за пресоване за всеки един профил. Тази информация се използва от системата за управление за автоматичното позициониране на референтната вилица на профила и пресоващите инструменти.

Вилицата и инструментите сами се позиционират автоматично, само чрез извеждане на профила, върху който трябва да се извърши обработката. Дисковете са универсални за всички профили, а ако се наложи смяна на инструмент, системата съобщава това на оператора.