MACHINE SUPERVISOR

MACHINE SUPERVISOR помага за проследяване на всички действия, изпълнявани от обработващите центрове и за изпращане на данни за хода на производствения процес и състоянието на машината към програмите за управление на производството. Данните се обменят посредством текстови файлове, които могат лесно да бъдат обработвани, включително с помощта на приложения от типа на MS Excel. Производителността може да се контролира по няколко индикатора:

> Реално време на употреба
> Време на престой
> Време за поддръжка
> Брой обработени детайли
> Средно време за производство
> Ход на изпълнение на поръчката

MACHINE SUPERVISOR има и настолно приложение, което извежда графично индикаторите за дейностите на машината чрез различни режими за представяне, които могат да се избират от потребителя.