Система за извеждане на стружки от алуминий и PVC с една смукателна дюза, проектирана за почистване на машини и работна среда или извеждане на стружки от работни единици, за които е необходимо по-голямо подналягане.

Използването на турбина със страничен канал с високо подналягане я прави подходяща за различни нужди на засмукване. Снабдена е с антистатичен филтър, монтиран на колела, с бързо сваляне, с автоматична вибрационна система за почистване на филтъра и резервоара за събиране, за лесно и бързо изхвърляне на засмукания материал.