MOD-END RIFILA е обрязваща машина за PVC рамки с две контролирани оси с полуавтоматичен цикъл. Разполага с режещ инструмент CN с регулиране със скоростта на придвижване.