PRESSTA – Line

ЪГЛОНАБИВНА МАШИНА

/Алуминий/

Системата за производство на рамки PRESSTA® – Line е проектирана за оптимален производствен процес при ъглонабиване на алуминиеви рамки и свързаните с тях преобразувания.

Цялата система се състои от следните модули:

 1.       Монтажна маса: M.T.
 2.       Ъглонабивна машина: E.V.A.

M.T. Монтажна маса

Масата се състои от един фиксиран и един подвижен прът в здрава заварена конструкция, всеки от които е снабден с носач на профила и транспортна лента.

Предният прът има носеща повърхност за рамката за подравняване към ъглонабивната машина. Задният прът се придвижва спрямо въведения размер на рамката.
Мерките се въвеждат с помощта на баркод четец (по избор) или чрез управлението на ъглонабивната машина EVA.

Върху рамката има полица с кутии, в които могат да бъдат съхранявани ъгли и уплътняващи части, както и инструменти и материали, нужни за оформяне на скосяването.

След подготовка, съединяване и подравняване на рамката от оператора и след пускане от контролния панел, автоматично се извършва транспортиране по транспортните ленти в ъглонабивната машина EVA.

Технически данни:

 • Ширина: 3,50 м.
 • Дълбочина: 2,50 м.
 • Работна височина: 0,95 м.
 • Размер на рамката мин. 0,35 м. x 0,35 м.
 • Размер на рамката макс. 2,00 м. x 3,00 м.
 • Стандартен цвят: RAL 7016/7035
 • Електрозахранване: 3 x 0,18 KW
 • Тегло: 350 кг.
 • транспортьор
 • Скорост на хода: 16 м./мин.
 • Товароносимост: 150 кг. макс.

E.V.A. Ъглонабивна машина

Ъглонабивната машина е проектирана за хоризонтално подаване на алуминиеви прозоречни рамки за изцяло автоматично ъглонабиване на 4-те ъгъла с едно преминаване.

Тя се състои от опорна рамка и носачи на перфориращите звена. Едното перфориращо звено е фиксирано, а другото може да бъде премествано в зависимост от ширината и дължината на рамката.

Между носачите има 2 транспортьора за поставяне и изваждане на рамката, които се регулират предварително около рамката при позициониране.

Перфориращите звена се състоят от перфориращи глави с гнездо за нож, бутон за включване и бутон за задържане. При ъглонабиването перфориращите звена се преместват към рамката, центрират я с помощта на бутоните и перфорират.

В опорната рамка има полица за поставяне на необходимите конфигурации на машината (пакети с ножове).

Контролният панел за въвеждане и наблюдаване на работните данни се намира пред опорната рамка.

Описание на елементите на машината

Опорната рамка е проектирана като стабилна заварена конструкция и може да бъде пригодена и снабдена с монтажни плочи в основата. В прецизните направляващи релси на ос Y са монтирани трапецовидни резбовани шпиндели за позициониране на подвижния носач с перфориращите глави.

Предната опора на перфориращите звена е фиксирана към опорната рамка, а задната опора е подвижна по ос Y. И в двете опори дясното перфориращо звено е фиксирано, а лявото може да бъде придвижвано и позиционирано по прецизните направляващи релси и трапецовидния винт по ос X.

Между двата водача са подредени транспортните ленти за транспортиране на рамката между перфориращите глави към краен ограничител и упор.

При позициониране на носача спрямо размера на рамката, поставената рамка се позиционира с предварително регулиране между перфориращите звена чрез бутона.

Перфориращите звена с перфориращ нож и ключ са поставени на задвижваща плоча, която в процеса на пресоване се придвижва спрямо въведения размер на рамката и така я центрира с помощта на бутоните.

Цялото звено се задейства от контролния панел преди задействане на ъглонабивната машина.
Трябва да бъдат въведени следните данни:
Номер на профила, дължина и ширина на рамката, размери на клапата, позиция на сондата, брой рамки.

По желание тези данни могат да бъдат прехвърлени към контролера чрез баркод четец.

Чрез използването на висококачествени фабрични компоненти във всички елементи на машината се постига висока прецизност и надеждност на процесите на световно ниво.