Обработващ център за алуминий

QUADRA L0

ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР

/Алуминий/

Работен център с 13 CNC оси, предназначен за обработка чрез фрезоване, пробиване на отвори и рязане на заготовки за профили от алуминий и леки сплави. Като допълнително оборудване, може да бъде предоставен модул за оформяне на повърхността. QUADRA L0 има автоматичен склад и система за зареждане чрез избутване на заготовки за профили до 7500 mm, последвано от задвижване на щипката за захващане на профила. Благодарение на задвижването на щипката, механизмът за зареждане се връща в начална позиция, позволявайки едновременно с това на механизма за товарене да подготви следващата профилна заготовка.

В централната част са поставени модулът за фрезоване, модулът за рязане и, като допълнително оборудване по заявка – модулът за оформяне на повърхността. Върху модула за фрезоване с 4 оси CNC са монтирани от 4 електрически задвижвани шпиндели, позволяващи извършване на обработки по целия контур на детайла, без значение от положението, в което е поставен. Върху модула за рязане е монтиран един режещ диск Ø 350, който се движи хоризонтално по три оси CNC.

Модулът за оформяне на повърхността, който е допълнително оборудване, работи по две оси CNC, използвайки звено фрези. QUADRA L0 има също и автоматичен механизъм за изваждане от звеното за рязане към склада за сваляне. Звеното се състои от склад с напречни ремъци за сваляне на обработените детайли с дължина до 4000 mm (7500 mm опционално). В централната си част работното звено е оборудвано със звукоизолирана кабина, която освен защитна функция за оператора играе ролята и на буфер за намаляване нивото на звуковото замърсяване в помещението.

МОДУЛ ЗА РЯЗАНЕ

 

Машина за рязане с една глава със спускащ се режещ диск, управляван цифрово и с диапазон на рязане:  от -45° до +45°. Настройката на всеки един ъгъл на рязане се
извършва изцяло автоматично и се управлява от CNC.

МОДУЛ ЗА ЧЕЛНО ФРЕЗОВАНЕ (ПО ИЗБОР)

 

Звеното за челно фрезоване е оборудвано със звено фрези с различна скорост на въртене, достигаща до 8000 оборота в минута. С бърза смяна на инструмента на режещото звено с пневматично управление. Съгласува се с машината за хоризонтално рязане,
тъй като и двете имат обща носеща греда.  Трите модула за рязане и челно фрезоване се използват за разтоварване на шкартото в шахта, която може да бъде монтирана допълнително със стоманена лента за отвеждане на отпадъците.

ЗВЕНО ЗА ФРЕЗОВАНЕ

 

Същността и преимуществото на QUADRA L0 се обобщават
в обработващата секция с въртящ се лагер с 4 работни звена, които се управляват и могат да влязат в 4 оси: X, Y, Z, A (въртене на 360° около оста на профила). Работните звена имат монтирани високочестотни електрошпиндели с въздушно охлаждане, инструментален държач ER 32 с мощност до 5,6 kW в S1. Всяко обработващо звено може да бъде оборудвано със система за освобождаване на зоната чрез приплъзване по релси със сачмени плъзгачи, с цел увеличаване на
производствения капацитет.