Обработващ център за алуминий

QUADRA L1

ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР

/Алуминий/

Обработващ център с 12 оси на управление, предназначен за рязане , фрезоване и пробиване на профили от алуминий и цветни метали. QUADRA L1 е съставена от автоматичен магазин за входящия материал и подаваща система със специален хващач за профили до 7500mm.

Благодарение на воденето на профила при обработка, подаващата система може да се върне в изходна позиция и да подготви следващия профил в припокриващо се време. В централната част са разположени модула за фрезоване и модула за рязане., Модула за фрезоване, управляван по 4 оси е оборудван с 4 до 6 обработващи агрегата и благодарение на специалната си форма може да обработва профила по целия си контур, независимо от ориентацията на профила. Модула за рязане е оборудван с диск Ø 600 mm с вертикално подаване и 3 оси на управление.

Обработващия център е оборудван също с магазин за готови изделия с дължина до 4000 mm (7500 mm опция) и манипулатор за извеждане на готовия детайл от зоната на обработване. Зоната на обработки може да се оборудва със звукопоглъщаща кабина, която не само предпазва оператора, но също така намалява акустичното въздействие върху околната среда.