Вертикална опаковъчна машина за рамки на врати/прозорци. Въртящият се опорен плот е снабден с ролков конвейер за улеснение на обработката на тежки или големи по размер части. Машината изисква само един оператор.