Обработващ център с 5 оси CNC с подвижна портална структура, разработен за извършване на обработки по фрезоване, разпробиване, резбоване и рязане на големи профили от алуминий, PVC, леки сплави и стомана. Подвижната част на машината основно се състои от портална структура, снабдена с механизация с прецизно задвижване чрез зъбен гребен. Електрошпинделът с висока мощност (15 kW в S1) с инструментален държач HSK-63F позволява извършването на дори тежки обработки с отлични резултати по бързина и прецизност. Новата локална предпазна кабина е проектирана така, че да комбинира отлична функционалност, достъпност, шумоизолация и светлина в съответствие с изискванията за безопасност и ергономичност.

Операторът разполага с широки остъклени повърхности, чрез които да следи работата на машината, а благодарение на системата за пълно отваряне на кабината на две отделни части има лесен достъп при почистване и поддръжка. Интериорът на кабината осигурява пълно отделяне на работната зона от останалите секции на инструменталния магазин и другите осигурени аксесоари на количката, като така се подсигурява максимално обиране на стружките към ремъка на транспортьора и възможност за допълнително специално изхвърлянето на пари от машината. Инструменталният магазин с 24 гнезда се разположен в подвижния портал. Разполага със система с рамо за смяна на инструментите, която значително намалява необходимото време за смяна.

Дисковият инструмент от 500 мм е разположен отделно в специален магазин. SATELLITE XTE включва нови стеги със сервоуправление, които в двоен режим на работа се позиционират самостоятелно и съгласувано спрямо обработващите процеси на шпиндела в насрещното работно поле. Компактните и здрави стеги лесно се конфигурират без използването на инструменти за геометрична настройка. Новите упори позволяват пълно използване на работното поле и освобождаване на зоната при обработка на челни части на профили. Всички оси CNC са независими и не изискват пренастройване след рестартиране на машината.

КАБИНА

 

Новата локална предпазна кабина е проектирана така, че да комбинира отлична функционалност, достъпност, шумоизолация и светлина в съответствие с изискванията за безопасност и ергономичност. Полираният и иновативен дизайн прави машината уникална и неподражаема. Големите стъклени площи позволяват на оператора да следи работата на машината лесно и безопасно.

ДИСК

 

Осигуреният диск от 500 мм е разположен в специален магазин. Снабден е с инструментален държач HSK-63F и може да работи като използва 5-те оси на електроглавата за разделяне на детайла. Посредством съответния софтуер, той позволява позволява рязането и разделянето да се изпълнява директно от необработения профил. В инструменталния магазин може да бъде поставена дискова фреза с диаметър 180 мм. Този инструмент позволява извършване на сложни срязвания, прави срезове, обработкa на челни повърхнини и зачистване с максимална скорост, безопасно и прецизно.

РЯЗАНЕ И РАЗДЕЛЯНЕ (ОПЦИЯ)

 

Опционните функции за рязане и разделяне позволяват
получаване на един профил от редица обработени профили и след това разделяне, като така се избягва необходимостта от обработка на вече предварително нарязани заготовки. Голямата възможност за рязане на модула на диска позволява извършване на срязвания за разделяне при профили с големи размери. Машината може да се окомплектова с принтер за етикети за
оптимизиране на управлението на профилите през следващите етапи.

ИНСТРУМЕНТАЛЕН МАГАЗИН

 

Магазинът на инструменталния държач с 24 гнезда е монтиран директно в количката на машината. Задната му позиция, в специална зона, гарантира максимална защита от стружки. Обръщащият магазин осигурява отлична надеждност, ниски нива на шума и оптимизирани цикли за смяна на инструмента, благодарение и на система с рамо за смяна. Дисковият инструмент с максимален диаметър от 500 мм е разположен в специален магазин отделно от другите инструменти.

СТЕГИ СЪС СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ

 

Звеното на стегите е способно да осигури правилно, безопасно и бързо фиксиране на профили с големи размери и не изисква инструменти за геометричната му настройка. Всяко звено се плъзга по повърхността на машината посредством линейни водачи. Стегите със сервоуправление, всяка от които със собствено мотор, могат самостоятелно да се позиционират върху работното поле. В динамичен двоен режим на работа, CNC управлява работата на стегите и подвижната портална структура в две отделни работни полета едновременно. Това позволява значително увеличаване на производителността. Използването на независими референтни оси дава възможност да се намали времето за започване на обработването при всяко рестартиране.