SHAPE

SHAPE е софтуерът, с помощта на който можете свободно да създавате фигури с всякаква форма, свободно да съставяте линии, арки, дупки. Могат да се импортират и фигури във формат DXF.

3D дисплеят помага за по-добро изследване на фигурите в различни дълбочини. С помощта на SHAPE операциите по обработка вече са по-бързи спрямо това, което може да бъде постигнато чрез нагаждане на “стандартни” фигури.