Автоматична фреза за отвеждане на конденз и вентилационни отвори в PVC профили. Машината има 3 работни блока с пневматично придвижване и с пренасяне върху сферични рециркулационни втулки, които могат да се избират независимо един от друг.

Имат запаметяващо регулиране чрез 6 блокиращи устройства на ходовата част и 6 на позиционирането на главата. Наклонът на елементите може да се регулира чрез ъглови системи.

Фрезоването се извършва с три електрически вретена с висока честота; четири регулируеми пневматични стеги гарантират блокирането на профила, дори и с голямо сечение. Четири фалца, които могат да се махат (два от които пневматични) ускоряват позиционирането на частта.