TIME X

TIME-X е инструментът за изчисление, наличен в пакета CAMPLUS, за предварително калкулиране на времето за обработка на детайла. За машините, работещи със заготовки, TIME-X изчислява време за обработка на детайла или детайлите, зареден/и в работната зона. За машини, работещи с профили, TIME-X изчислява време за обработка на всеки един профил.

Накратко TIME-X идеално симулира машината, на която ще бъде направен детайла и така етапът на изчисление вече може да отчита:

> Ограниченията за закрепване на частта
> Нуждата от шаблони
> Размера на необходими инструмент
> Настройка на работните зони на машината спрямо размер на детайла, който ще бъде обработван
> Различни цикли или специални оптимизации, които могат да бъдат изпълнени на машината

Предвид тези аспекти и при подходящо калибриране, изчислението чрез TIME-X е много прецизно, като времето за работа се калкулира с грешка по-малак от ±5%.

TIME-X е перфектният инструмент за ползуватели на обработващи центрове Emmegi, чиято основна дейност е производство за трети страни, както и за други сектори. TIME-X е доказан инструмент, който спомага, например, за предвиждане на времето, необходимо на машината за дадена поръчка.