Автоматична машина за рязане с една вдигаща се глава за рязане на 90°, оборудвана с електрическа CN система за придвижване на пръта напред. Предлага се и в конфигурация с режещи дискове с различни диаметри, с електрическа CN система за придвижване на пръта напред.

За да отговори на нуждите от резове, изискващи перфектни ръбове, машината разполага с допълнително оборудване: пневматична система за автоматично отделяне на отрязания детайл, която предотвратява оставянето на следи, което е обичайно при прибирането на режещия диск, какъвто е случаят с машините, използващи този режим на рязане.

Може да бъде в конфигурация и с инвертор, извършващ вариации в скоростта на въртене на режещия диск, с цел оптималното ѝ пригаждане към профила, който ще се реже. Може да бъде оборудвана с отделение за автоматично зареждане на прътове, който да се пригоди към спецификите на звеното за пробиване на отвори.