CNC машинен център с 3 контролирани оси, характеризиращи се със система за блокиране състояща се от вакуумни маси, които позволяват вакуумно блокиране на панели и ламарини; това решение е особено ефикасно, когато трябва да се извършва обработка на компоненти с намалена дебелина, които трудно биха могли да се блокират със традиционна притискаща система.

Машинният център е снабден със серия от клапани, които позволяват активиране или деактивиране на различни зони на масата, за да може да се концентрира засмукването в определена зона и да се оптимизира захващането на елементи с ограничени размери.
Възможно е да се извършва интерполирано пробиване-фрезоване на композитни панели, алуминиеви и стоманени панели и ламарини.

За да се позволи генериране на програми, които управляват машините, Tekna предоставя лесно използваеми софтуери, които могат да се използват, както от опитни CNC специалисти по програмиране, прилагайки най-високо ниво на сложност, така и от хора, които нямат никакъв опит; само с няколко часа обучение, клиента може да придобие необходимите познания, които позволяват използването на машинния център посредством графично програмиране. Софтуерните решения предложени от Tekna са резултат от внимателно проектиране и анализиране на реалните нужди на клиента и гарантират изключителна леснота на използване, с произтичащото от това намаление на времето и разходите за управление.