4-осов CNC машинен център с подвижен портал, реализиран за извършване наобработки по пробиване, фрезоване, резбонарязване и рязане под всякакъвъгъл от -90° до +90° на прътове или детайли от алуминий, PVC, леки сплавикато цяло и стомана. Подвижната част на машината се състой от моторизиранпортал със зъбна рейка за прецизност. Електрошпиндела с мощност 9 kW ивръзка за инструменти HSK-63F, позволява да се извършват обработки, дори итрудни, с оптимални резултати от гледна точка на бързина и прецизност.

Неподвижен инструментален магазин с 14 места е инсталиран на ляватастрана на машината. Може да се прибави втори магазин с 14 места, от другатастрана на машината или, да се замени с един единствен моторизиран магазинс 14 места, който благодарение на неговата ос с CN, следва подвижния порталв двете работни зони, намалявайки по този начин броя на инструментите инеобходимите държачи на инструменти и оптимизирайки значителнопрограмирането.

Възможно е машината да се използва в преходен режим на работа, койтопозволява да се намали до минимум времето на престой на машината, за даможе да се извърши смяна на детайла (поставяне/сваляне), без да се прекъсваработата на машината. Освен това е възможно да се обработват различнидетайли между двете работни зони.Машината е снабдена с капаци, поставени на портала, което освен, чезащитава оператора, позволява да се намали акустичното въздействие върхуоколната среда.