Количка за транспортиране и складиране на крила. Основата на всяко отделение е снабдена с ролки за улеснение на обработката на тежки или големи по размер части.