Trimmer 2А е полираща машина с CNC за ъгли на рамки от PVC с 2 интерполирани оси, която при подходящо конфигуриран автоматичен цикъл може да разпознае размерите на профила за обработване. Снабдена е с диск с диаметър 275 мм, който позволява, с различни програми за обработка, почистване на външния ъгъл на отделните профили. Trimmer 2A разполага и с горен и долен блок с нож за почистване на свръзките с каналче и горен и долен блок с нож със секач за почистване на вътрешните ъгли. Обработката на вътрешния и на външния ъгъл може да бъде направена чрез блоковете за горно и долно пробиване/фрезоване за почистване на ъглите и на каналите за уплътненията.

Обработващите блокове са програмируеми независимо един от друг чрез PC CNC, който управлява програмирането на профилите и функционирането на машината (ръчно или автоматично). Ако  машината е подходящо конфигурирана с необходимите инструменти, тя може да обработва всички видове стандартни, акрилни и облицовани профили. Налични са три модела Trimmer 2A: ръчна версия, полуавтоматична версия (с въртяща маса) и автоматична (с въртяща и изтегляща маса).